GIZGI Prijava
17.6.2015 Na strežniku je bila nameščena nova verzija aplikacije ZKP 24ur, ki omogoča prevzem podatkov EVELE (Evidenca elaboratov zemljiškega katastra). V trenutni verziji je omogočen vpogled v osnovne podatke o elaboratih in parcelah v elaboratih, v kratkem pa bo omogočen tudi prevzem pdf-jev že skeniranih elaboratov. Grafični pregledovalnik smo dopolnili s sloji zemljiškokatastrskih točk, urejenih mej in delov katastrskih občin. Sedaj je omogočen tudi sočasni izvoz podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb ter objektov gospodarske javne infrastrukture iz grafičnega pregledovalnika. Prav tako smo nadgradili funkcionalnost, da v pregledovalniku obarva izbrane parcele za izvoz.
Pogoje uporabe aplikacije ZKP 24ur si lahko preberete na spletni strani GIZ GI. Za dodelitev uporabniškega imena ali sklenitev pogodbe o uporabi pošljite elektronsko sporočilo na giz-gi@giz-gi.si